broeikasgasniveaus bereikten nieuwe hoogtepunten – YubaNet

Genève/New York, 26 oktober (WMO) – In de zoveelste onheilspellende waarschuwing voor klimaatverandering bereikten de atmosferische niveaus van de drie belangrijkste broeikasgassen – kooldioxide, methaan en lachgas – allemaal nieuwe recordhoogten in 2021, volgens een nieuw rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO).

WMO’s Greenhouse Gas Bulletin rapporteerde de grootste jaarlijkse stijging van de methaanconcentraties in 2021 sinds systematische metingen bijna 40 jaar geleden begonnen. De reden voor deze uitzonderlijke toename is niet duidelijk, maar lijkt het gevolg te zijn van zowel biologische als door de mens veroorzaakte processen.

De toename van het kooldioxidegehalte van 2020 tot 2021 was groter dan het gemiddelde jaarlijkse groeitempo van het afgelopen decennium. Metingen van WMO’s Global Atmosphere Watch-netwerkstations laten zien dat deze niveaus in 2022 over de hele wereld blijven stijgen.

Tussen 1990 en 2021 is het opwarmingseffect op ons klimaat (bekend als stralingsforcering) door langlevende broeikasgassen met bijna 50% toegenomen, waarbij koolstofdioxide ongeveer 80% van deze toename voor zijn rekening neemt.

De kooldioxideconcentraties in 2021 waren 415,7 delen per miljoen (ppm), methaan 1908 delen per miljard (ppb) en lachgas met 334,5 ppb. Deze waarden vormen respectievelijk 149%, 262% en 124% van het pre-industriële niveau voordat menselijke activiteiten het natuurlijke evenwicht van deze gassen in de atmosfeer begonnen te verstoren.

„WMO’s Greenhouse Gas Bulletin heeft nogmaals de enorme uitdaging – en de vitale noodzaak – onderstreept van dringende actie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en te voorkomen dat de mondiale temperatuur in de toekomst nog verder stijgt“, aldus WMO-secretaris-generaal prof. Petteri Taalas.

„De aanhoudende stijging van de concentraties van de belangrijkste gassen die warmte vasthouden, inclusief de recordversnelling in methaanniveaus, toont aan dat we de verkeerde kant op gaan“, zei hij.

“Er zijn kosteneffectieve strategieën beschikbaar om methaanemissies aan te pakken, met name uit de sector fossiele brandstoffen, en we moeten deze onverwijld implementeren. Methaan heeft echter een relatief korte levensduur van minder dan 10 jaar en dus is de impact op het klimaat omkeerbaar. Als de hoogste en meest urgente prioriteit moeten we de uitstoot van kooldioxide verminderen, die de belangrijkste oorzaak is van klimaatverandering en het bijbehorende extreme weer, en die het klimaat duizenden jaren zal beïnvloeden door verlies van poolijs, opwarming van de oceaan en zeespiegelstijging.” zei prof. Taala’s.

“We moeten onze industriële, energie- en transportsystemen en onze hele manier van leven transformeren. De benodigde veranderingen zijn economisch betaalbaar en technisch mogelijk. De tijd dringt‘, zegt prof. Taala’s.

WMO VN-conferentie over klimaatverandering, COP27, in Egypte van 7-18 november. Aan de vooravond van de conferentie in Sharm-el-Sheikh zal het zijn voorlopige State of the Global Climate 2022-rapport presenteren, dat zal laten zien hoe broeikasgassen klimaatverandering en extreem weer blijven stimuleren. De jaren van 2015 tot 2021 waren de zeven warmste ooit gemeten.

De WMO-rapporten proberen COP27-onderhandelaars te verleiden tot ambitieuzere besluitvormers om het doel van de Overeenkomst van Parijs te bereiken om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2, bij voorkeur tot 1,5 graad Celsius, vergeleken met het pre-industriële niveau. De gemiddelde temperatuur op aarde ligt nu meer dan 1,1°C boven het pre-industriële gemiddelde van 1850-1900.

Gezien de noodzaak om de informatiebasis voor broeikasgassen te versterken voor beslissingen over klimaatmitigatie-inspanningen, werkt de WMO samen met de bredere broeikasgasgemeenschap aan de ontwikkeling van een kader voor duurzame, internationaal gecoördineerde wereldwijde monitoring van broeikasgassen, inclusief observatie van netwerkontwerp en internationale uitwisseling en gebruik van de resulterende waarnemingen. Het zal samenwerken met de bredere wetenschappelijke en internationale gemeenschap, met name met betrekking tot observatie en modellering van het landoppervlak en de oceaan.

WMO meet atmosferische concentraties van broeikasgassen – wat er in de atmosfeer achterblijft nadat gassen zijn geabsorbeerd door putten zoals de oceaan en de biosfeer. Dit is niet hetzelfde als uitstoot.

Een afzonderlijk en aanvullend Emissions Gap Report van UN Environment zal op 27 oktober worden gepubliceerd. Het Emissions Gap-rapport beoordeelt de meest recente wetenschappelijke studies over de huidige en geschatte toekomstige uitstoot van broeikasgassen. Dit verschil tussen „waar we waarschijnlijk zullen zijn en waar we moeten zijn“ staat bekend als de emissiekloof.

Zolang de uitstoot voortduurt, zal de temperatuur op aarde blijven stijgen. Gezien de lange levensduur van CO2zal het reeds waargenomen temperatuurniveau nog tientallen jaren aanhouden, zelfs als de emissies snel worden teruggebracht tot netto nul.

Hoogtepunten van het bulletin

Kooldioxide (CO2)

De atmosferische kooldioxide bereikte in 2021 149% van het pre-industriële niveau, voornamelijk als gevolg van de uitstoot van de verbranding van fossiele brandstoffen en de cementproductie. De wereldwijde emissies zijn hersteld sinds de COVID-gerelateerde lockdowns in 2020. Van de totale emissies door menselijke activiteiten in de periode 2011-2020, heeft ongeveer 48% zich opgehoopt in de atmosfeer, 26% in de oceaan en 29% op het land.

Er bestaat bezorgdheid dat het vermogen van landecosystemen en oceanen om als „sinks“ te fungeren in de toekomst minder effectief kan worden, waardoor hun vermogen om kooldioxide te absorberen en als buffer tegen grotere temperatuurstijgingen te verminderen, wordt verminderd. In sommige delen van de wereld zakt de overgang van het land naar CO2 bron gebeurt al.

methaan (CH4)

Methaan in de atmosfeer is de op één na grootste bijdrage aan klimaatverandering en bestaat uit een diverse mix van overlappende bronnen en putten, dus het is moeilijk om emissies per brontype te kwantificeren.

Sinds 2007 neemt de wereldwijd gemiddelde atmosferische methaanconcentratie in een steeds sneller tempo toe. De jaarlijkse stijgingen in 2020 en 2021 (respectievelijk 15 en 18 ppb) zijn de grootste sinds de systematische registratie begon in 1983.

Oorzaken worden nog steeds onderzocht door de wereldwijde wetenschappelijke gemeenschap op het gebied van broeikasgassen. Uit analyse blijkt dat de grootste bijdrage aan de hernieuwde toename van methaan sinds 2007 afkomstig is van biogene bronnen, zoals wetlands of rijstvelden. Het is nog niet mogelijk om te zeggen of de extreme stijgingen in 2020 en 2021 een klimaatfeedback vertegenwoordigen – als het warmer wordt, breekt het organische materiaal sneller af. Als het in het water ontleedt (zonder zuurstof) leidt dit tot methaanemissies. Dus als tropische wetlands natter en warmer worden, zijn er meer emissies mogelijk.

De dramatische toename kan ook te wijten zijn aan natuurlijke variabiliteit tussen de jaren. De jaren 2020 en 2021 zagen La Niña-evenementen die gepaard gaan met verhoogde neerslag in de tropen.

Lachgas (N2O)

Lachgas is het derde belangrijkste broeikasgas. Het wordt in de atmosfeer uitgestoten door zowel natuurlijke bronnen (ongeveer 57%) als antropogene bronnen (ongeveer 43%), waaronder oceanen, bodems, verbranding van biomassa, gebruik van kunstmest en verschillende industriële processen. De stijging van 2020 tot 2021 was iets hoger dan die van 2019 tot 2020 en hoger dan het gemiddelde jaarlijkse groeitempo over de afgelopen 10 jaar.

Het WMO Global Atmosphere Watch Program coördineert systematische observaties en analyses van broeikasgassen (GHG). Het Bulletin bevat meetgegevens van 55 WMO-leden. Deze gegevens worden gearchiveerd en gedistribueerd door het World Data Center for Greenhouse Gases (WDCGG) van het Japan Meteorological Agency.

De Wereld Meteorologische Organisatie is de gezaghebbende stem van het systeem van de Verenigde Naties over weer, klimaat en water

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert