EU plant strengere controles op vervuiling, aangezien artsen dringend actie eisen | Europeese Unie

De uitvoerende macht van de EU heeft strengere controles voorgesteld op verontreinigende stoffen en chemicaliën die de luchtkwaliteit en vuile meren, rivieren en zeeën schaden, maar gezondheidsactivisten zeiden dat de plannen niet urgent waren.

Als onderdeel van een ingrijpende hervorming van de EU-wetgeving tegen vervuiling, zei de Europese Commissie dat ze van plan was de luchtkwaliteitsnormen aan te scherpen, ook voor een van de gevaarlijkste verontreinigende stoffen, fijnstof. De waternormen worden ook strenger, met 25 stoffen toegevoegd aan een controlelijst, zoals de categorie van PFAS (ook bekend als „forever chemicaliën“), de stof bisfenol A, pesticiden waaronder glyfosaat en antibiotica.

Volgens de voorstellen zouden farmaceutische en cosmetische bedrijven voor het eerst worden verplicht om de kosten te betalen voor het reinigen van hun producten uit afvalwater.

De EU-topfunctionaris die verantwoordelijk is voor de Europese Green Deal, Frans Timmermans, zei tegen verslaggevers: “Klimaatneutraliteit bereiken gaat over meer dan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen … om in 2050 een milieu zonder vervuiling te hebben, moeten we vandaag meer actie ondernemen.”

“Dag in, dag uit krijgen we nieuwe informatie over de mate waarin de volksgezondheid direct in gevaar wordt gebracht door vervuiling: baby’s hebben nu microplastics in hun bloed en er zit PFAS in zelfgevangen vis en zelfgekweekte groenten.

“We betalen voor vervuiling met belastingen, gezondheid en mensenlevens. Wij betalen, en hoe langer we wachten om deze vervuiling te verminderen, hoe hoger de kosten voor de samenleving”, aldus Timmermans.

De wetgevingsvoorstellen zullen worden onderhandeld en waarschijnlijk gewijzigd door de EU-ministers van Milieu en EP-leden voordat ze van kracht worden.

De strengere normen voor luchtkwaliteit zijn het antwoord van de EU op de nieuwste richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie waarin strengere controles op de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen worden aanbevolen, in overeenstemming met het groeiende bewijs over schade aan de gezondheid. De WHO riep afgelopen september op tot strengere beperkingen op fijn stof (PM2.5), grof stof (PM10), ozon, stikstofdioxide, zwaveldioxide en koolmonoxide, omdat het luchtvervuiling beschreef als het grootste milieurisico voor de gezondheid.

Fijne deeltjes, veel kleiner dan de breedte van een mensenhaar, kunnen diep in de longen doordringen en in de bloedbaan terechtkomen, wat bijdraagt ​​aan aandoeningen van de luchtwegen en hartaandoeningen. In Europa sterven 300.000 mensen voortijdig als gevolg van luchtvervuiling, hart- en vaatziekten, astma en longkanker, terwijl veel meer met deze ziekten leven. Volgens het Europees Milieuagentschap woont meer dan 96% van de stedelijke bevolking van de EU in gebieden waar fijnstof de WHO-richtlijnen overschrijdt.

Volgens de EU-voorstellen wordt de jaarlimiet voor fijnstof (PM2,5) met meer dan de helft verlaagd tot 10 microgram per kubieke meter in 2030, vergeleken met de huidige 25 μg/m3maar onder de WHO-aanbeveling van 5 μg/m3.

Volgens een effectbeoordeling van de commissie zou het beleid de luchtkwaliteit op het hele continent tegen 2030 verbeteren, inclusief een deel van het zuidoosten en midden van het VK, ervan uitgaande dat de Britse luchtkwaliteitsnormen ongewijzigd blijven.

De Health and Environment Alliance (Heal), een overkoepelende groep van gezondheids-ngo’s en deskundigen op het gebied van de volksgezondheid, zei dat de herziening van de richtlijn luchtkwaliteit er niet in slaagde om „de urgentie aan te pakken om de gezondheidslast snel te verminderen“.

Dr. Christiaan Keijzer, voorzitter van het Permanent Comité van Europese Artsen, lid van Heal, zei: “De EU-normen voor luchtkwaliteit moeten uiterlijk in 2030 zijn bijgewerkt. Europese artsen vinden het zelfs zo urgent dat we aanbevelen dat volledige aanpassing aan de WHO-richtlijnen nog sneller gebeurt, tegen 2025.”

In reactie op de kritiek zei de EU-commissaris voor Milieu, Virginijus Sinkevičius, dat de tussentijdse doelstelling van de commissie voor 2030 rekening hield met wat technisch haalbaar was, evenals met sociaaleconomische overwegingen. De commissie, voegde hij eraan toe, had “een duidelijk traject uitgezet voor een doelstelling van nulvervuiling die uiterlijk in 2050 volledig in overeenstemming is met de wetenschap … zodra nieuwe technologische en beleidsontwikkelingen het ons toelaten”.

EU-functionarissen hebben ook beloofd het gemakkelijker te maken voor mensen die gezondheidsproblemen hebben als gevolg van vervuiling om toegang tot de rechter te krijgen, terwijl de lidstaten de bevoegdheid zullen krijgen om meer „afschrikkende“ boetes op te leggen aan vervuilers.

De commissie wil ook schonere meren en rivieren: ze stelt strengere controles op 16 verontreinigende stoffen voor en zal 25 toevoegen aan de lijst van stoffen waarvoor beperkingen gelden, waaronder PFAS, een categorie die meer dan 4.700 „voor altijd chemicaliën“ omvat die veel worden gebruikt in verpakkingen, anti-aanbakpannen , textiel, cosmetica en elektronische apparaten. Deze synthetische stoffen hopen zich op in mens en milieu en zijn in verband gebracht met leverschade, schildklieraandoeningen, obesitas, vruchtbaarheidsproblemen en kanker.

In een update van de EU-wetgeving inzake afvalwater zal de zuiveringsindustrie ook worden geconfronteerd met de eis om tegen 2040 energieneutraal te zijn, wat door een hoge EU-functionaris wordt omschreven als „een mini-revolutie voor de sector“. De behandeling van afvalwater is verantwoordelijk voor ongeveer 1% van het energieverbruik van de EU en ambtenaren denken dat de sector veel meer gebruik zou kunnen maken van hernieuwbare energie, waaronder het opwekken van biogas.

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert