Internationale dialoog over migratie 2022 – Overlappende wereldwijde crises: de effecten van voedselonzekerheid en klimaatverandering op migratie en ontheemding

Dag 1

10:00 – 11:00 uur Opening sessie

 • Dhr. António Vitorino, directeur-generaal, IOM Videoboodschap van dhr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal, Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

Wereldwijde voedselzekerheidscrisis door conflicten, weersextremen, economische schokken en impact op migratie

Sprekers:

 • Dhr. Qu Dongyu, directeur-generaal, Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO)
 • Dhr. Janez Lenarčič, Europees commissaris voor Crisisbeheersing, Europese Commissie
 • Dhr. Abdirahman Abdishakur, speciaal presidentieel gezant voor droogtebestrijding, Somalië

Interactieve dialoog

11:00 – 13:00 uur Paneel 1: Wat weten we? – Klimaatverandering, voedselonzekerheid en mens mobiliteit en de rol van oceanen, water en land

Klimaatverandering heeft nu al een negatief effect op de voedselzekerheid en het levensonderhoud, waardoor de plattelandsbevolking kwetsbaarder wordt en de mobiliteitspatronen wereldwijd worden aangetast. Oceanen, water en land spelen een sleutelrol bij het waarborgen van het levensonderhoud van mensen en het versterken van hun aanpassingsvermogen in de context van klimaatverandering. Desalniettemin worden onze oceanen zuurder, raken de waterbronnen uitgeput, verarmen de landen en neemt de verwoestijning toe. Dit panel zal de beschikbare gegevens en bewijzen over de huidige situatie en toekomstige projecties uiteenzetten, de verbanden leggen tussen klimaat- en milieuverandering, en hoe dit de migratie- en verplaatsingspatronen beïnvloedt. Deze analyse omvat een beoordeling van de rol van oceanen, water en land bij het aanpakken van de samenhang tussen klimaatverandering, voedselzekerheid en menselijke mobiliteit en identificatie van vooruitgang en verdere behoeften op het gebied van ontheemding als gevolg van woestijnvorming, landdegradatie en voedselonzekerheid.

Moderator: Dhr. Antonio Vitorino, directeur-generaal, IOM

Sprekers:

 • Dhr. João Gomes Cravinho, Minister van Buitenlandse Zaken, Regering van Portugal
 • Mevr. Loretta Hieber-Girardet, hoofd afdeling Risicokennis, Monitoring en Capaciteitsontwikkeling, VN-Bureau voor rampenrisicovermindering (UNDRR)

Interactief Dialoog

13:00-15:00 uur Lunchpauze

13:30 – 14:30 uur UN WOMEN Side-Event: hoe een genderbewuste aanpak beter kan ons uitrusten om te reageren op klimaatverandering, voedselonzekerheid en migratie? (Geen vertaling beschikbaar)

Openingstoespraak: Dhr. Reinhard Hassenpflug, raadslid voor Migratiezaken, Permanente Vertegenwoordiging van de Bondsrepubliek Duitsland bij het Bureau van de VN, Genève

Sprekers:

 • Mevr. Giorgia Prati, specialist op het gebied van migratie en klimaatverandering, Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO)
 • Mevr. Jenna L. Hennebry, Ph.D., Professor, Balsillie School of International Affairs Wilfrid Laurier University (Canada)
 • Dhr. Shakirul Islam, voorzitter, Ovibashi Karmi Unnayan-programma (OKUP)

Klimaatverandering, voedselonzekerheid en migratie zijn enkele van de grootste uitdagingen van onze tijd. De effecten van klimaatverandering op voedselzekerheid en migratie, inclusief ontheemding, zijn complex en verweven met politieke, economische, demografische, ecologische en sociale factoren. Met de groeiende genderonzekerheidskloof (32 procent van de vrouwen is matig of ernstig voedselonzeker vergeleken met 28 procent van de mannen in 2021), en de toenemende impact van klimaatverandering en natuurrampen, blijven vrouwen en meisjes op de hoogste risico op honger en mensenrechtenschendingen, waaronder gendergerelateerd geweld – VN-vrouwenvoorzitterschap.

 • Rachel Snow, hoofd, afdeling Bevolking en Ontwikkeling, Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA)

15:00 – 16:30 uur Panel 2: Inzicht in de rol van vrouwen en jongeren bij het verzachten van de effecten van door klimaatverandering veroorzaakte voedselonzekerheid op migratie en ontheemding

Het overwinnen van meerdere uitdagingen die het welzijn van huishoudens beïnvloeden, als gevolg van een samenspel van klimaatverandering en economische tegenspoed, is niet mogelijk zonder vrouwen in te schakelen die een centrale rol spelen in landbeheer en voedselvoorziening en zonder rekening te houden met de kwetsbaarheden van jongeren en kinderen. Zoals erkend in recente resoluties van het UNCCD-proces, kan het welzijn van huishoudens worden bevorderd door vrouwen en jongeren te ondersteunen bij het verkrijgen van fatsoenlijke banen op het vasteland en ondernemerschap. Dit panel zal de rol onderzoeken die gender- en leeftijdsgevoelig landbouw- en handelsbeleid blijft spelen bij het aanpakken van door klimaatverandering veroorzaakte voedselonzekerheid, evenals enkele initiatieven die gericht zijn op het aanpakken van risico’s die samenhangen met migratie en ontheemding.

Moderator: Mevr. Ugochi Daniels, plaatsvervangend directeur-generaal voor operaties, IOM

Sprekers:

 • Mevr. Rachel Snow, hoofd, afdeling Bevolking en Ontwikkeling, Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA)
 • Dhr. Abdihakim Ainte, senior adviseur van de speciale gezant van de federale regering van Somalië voor respons op droogte
 • Mevr. Adriana Quinones, directeur van het verbindingsbureau van Genève, UN Women

Interactief Dialoog

16:30-18:00 uur Panel 3: Versterking van de weerbaarheid van de meest kwetsbaren tegen economische tegenspoed: bijscholing, financiering van banen en de groene economie

Hoewel migratie vaak door huishoudens wordt gebruikt als een aanpassingsstrategie om milieuschokken het hoofd te bieden, kan het migranten en hun gezinnen extra risico’s opleveren als het niet gereguleerd is. Het is daarom van essentieel belang dat migranten en hun huishoudens veerkrachtiger worden door het verwerven van de nodige vaardigheden, onderwijs en het veiligstellen van toegang tot financiering en kennis, zodat ze betere strategische beslissingen kunnen nemen. Dit panel zal recente gevallen van arbeidsmobiliteit en door crisis veroorzaakte ontheemding bekijken om te zien hoe migranten en hun huishoudens het best kunnen worden ondersteund om de nodige veerkracht op te bouwen.

Moderator: Mevr. Amy E. Pope, adjunct-directeur-generaal voor Management en Hervorming, IOM

Sprekers:

 • Hon. Eduardo Jose A. de Vega, ondersecretaris (vice-minister) voor arbeidsmigrantenzaken, Filipijnen
 • Mevr. Manuela Tomei, directeur van de arbeidsvoorwaarden en gelijkheid, afdeling en verantwoordelijke voor bestuur, rechten en dialoog, Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)
 • Dhr. Vladimir Gjorgjiev, hoofd van de missie, IOM Azerbeidzjan

Interactieve dialoog

Dag 2

10:00-11:30 uur Panel 1: Veerkrachtige en adaptieve migratiepaden bouwen om bij te dragen voedselzekerheid en bevordering van reguliere migratie in de context van klimaat Wijzigen

Het openen van veilige en toegankelijke migratieroutes voor door klimaat getroffen migranten is een steeds belangrijker instrument om humanitaire en ontwikkelingscrises als gevolg van klimaatverandering en voedselonzekerheid aan te pakken. Het is de moeite waard om de balans op te maken van de acties die op lokaal, nationaal en regionaal niveau zijn ondernomen om risico’s voor migranten op doorreis te voorkomen en om de capaciteiten van gemeenschappen op te bouwen om in te spelen op de behoeften van kwetsbare groepen.

Moderator: Mevr. Cécile Riallant, ai directeur van de afdeling Vredes- en Ontwikkelingscoördinatie (DPDC), IOM

Sprekers:

 • Dhr. Andres Perez Esquivel, directeur internationale zaken van het directoraat Migraties, Argentinië
 • prof. Walter Kaelin, gezant van de leerstoel, Platform on Disaster Displacement (PDD), presenteert de PDD-IOM Baseline mapping-resultaten
 • Dhr. Andrew Harper, speciaal adviseur voor klimaatactie, Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor vluchtelingen (UNHCR)

Interactieve dialoog

11:30 – 13:00 uur Panel 2: Stem van migranten – getuigenis van klimaatmigranten

Mensen die ontheemd zijn en hun gastheren moeten het middelpunt zijn van effectieve, inclusieve, participatieve, op rechten gebaseerde klimaatactie. Ontheemden en migranten spelen een centrale rol bij het definiëren en uitvoeren van maatregelen om het verband tussen klimaatverandering, menselijke mobiliteit en voedselonzekerheid aan te pakken. Ze vertegenwoordigen een diversiteit aan ervaringen en perspectieven die nodig zijn om effectief en inclusief beleid en actie te informeren dat niemand achterlaat en veerkracht te ontwikkelen waar dat het meest nodig is. Toch wordt de rijkdom van hun kennis en capaciteiten zelden erkend en zouden ze meer kansen moeten krijgen om direct betrokken te zijn bij beleidsbeslissingen en om vertegenwoordigd en gehoord te worden in mondiale fora. Deze sessie biedt een platform voor ontheemden en migranten om hun ervaringen en opvattingen te delen over wat de beleidsmakers en praktijkmensen moeten leveren en om actie te inspireren.

Moderator: Dhr. Manuel Marques Pereira, hoofd van de afdeling Migratie, Milieu, Klimaatverandering en Risicovermindering (MECR), IOM

Sprekers:

 • Mevr. Rashid Begum uit het district Barisal, een van de meest klimaatgevoelige kustdistricten van Bangladesh. Ondersteund door het Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC)
 • Dhr. Shehab Choudhury, mede-oprichter van de Bangladeshi Diaspora for Climate Action (BDCA). Diaspora-vertegenwoordiger – ondersteund door de IOM MECR-projecten in IOM Londen en IOM Washington
 • Mevr. Rose Kobusinge, Jeugdberichten over migratie en klimaatverandering van de Kampala-conferentie

Interactieve dialoog

13:00-15:00 uur Lunchpauze

15:00-16:30 uur Panel 3: Voedselonzekerheid en systeemrisico: wat kunnen we leren van de COVID-19-gezondheidscrisis om de meerdere effecten van klimaatverandering aan te pakken voor populaties Aan de Beweging

Dit panel zal de gerelateerde verstoringen in het voedselsysteem en de impact op de menselijke gezondheid behandelen, voornamelijk via wegen van voedselveiligheid en voeding, en het effect op de mentale gezondheid tussen risicopopulaties om de toewijzing van middelen en contextspecifieke beleidsvorming te begeleiden, om bespreken hoe het klimaat van het voedselsysteem slim kan worden gemaakt en hoe slim kan worden gereageerd op de COVID-19-pandemie. (focus op universele gezondheidsparaatheidsbeoordelingen)

Moderator: Mevr. Monica Goracci, directeur, afdeling programmaondersteuning en migratiebeheer, IOM

Sprekers:

 • Mevr. Omnia El Omrani, COP27 president gezant voor jongeren
 • dr. Luz De Regil, hoofd van de eenheid voor multisectorale actie in voedselsystemen, Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
 • Mevr. Verena Knaus, Global Lead, Migration and Displacement, Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF)
 • Sri Hari Govind, jeugdadviseur van Children, Cities and Climate Action Lab, London School of Hygiene and Tropical Medicine en lid van de stuurgroep bij Healthcare Information for All (HIFA)

Interactieve dialoog

16:30-17:30 uur Debat: De weg naar COP27: meer erkenning van de realiteit van menselijke mobiliteit in onderhandelingen over klimaatverandering, inclusief de gevolgen van voedselonzekerheid

moderator: Amb. Caroline Dumas, speciaal gezant van de directeur-generaal voor migratie en klimaatactie, IOM-video van dhr. Sameh Shoukry – Egyptische president – Aangewezen COP27

Sprekers:

 • Mevr. Rabab Fatima, Onder-secretaris-generaal en hoge vertegenwoordiger voor de minst ontwikkelde landen, niet aan zee grenzende ontwikkelingslanden en kleine eilandstaten in ontwikkeling, mede-facilitator van de eerste IMRF-voortgangsverklaring (OHRLLS)
 • Hon. Beatrice Anywar Atim, Staatsminister voor Milieu, Oeganda
 • Dhr. Luigi Soreca, ambassadeur, speciaal gezant voor externe aspecten van migratie, Europese Unie
 • Mevr. Pefi Kingi, Pacific Regional Focal Point for Migration, South Pacific Islander Organization (SPIO)
 • Mevr. Koko Warner, Manager Adaptation Division, Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC)

Interactieve dialoog

17:30-18:00 uur Slotopmerkingen

 • Dhr. Eugenio Ambrosi, stafchef, IOM
 • Mevr. Francisca Mendez, ambassadeur, permanent vertegenwoordiger, Mexico

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert