Tijd om lineaire supply chains circulair te maken

Lineaire toeleveringsketens zijn verspillend en belasten het milieu, terwijl in circulaire toeleveringsketens de gebruikte grondstoffen worden hergebruikt in de productie, wat leidt tot minder afval, geldbesparingen, een lagere CO2-voetafdruk en nieuwe banen

Mohammad Ashraful Islam Khan

27 oktober 2022, 11:00 uur

Laatst gewijzigd: 27 oktober 2022, 15:15 uur

Het probleem is niet dat we plastic gebruiken, het probleem is wat we doen nadat het zijn doel heeft gediend. Een circulaire economie kan mogelijk plastic afval verminderen. Afgebeeld is een jongen die plastic flessen verzamelt voor het stortstation in Khilkhet, Dhaka. Foto: Sohel Ahmed

„>
Het probleem is niet dat we plastic gebruiken, het probleem is wat we doen nadat het zijn doel heeft gediend.  Een circulaire economie kan mogelijk plastic afval verminderen.  Afgebeeld is een jongen die plastic flessen verzamelt voor het stortstation in Khilkhet, Dhaka.  Foto: Sohel Ahmed

Het probleem is niet dat we plastic gebruiken, het probleem is wat we doen nadat het zijn doel heeft gediend. Een circulaire economie kan mogelijk plastic afval verminderen. Afgebeeld is een jongen die plastic flessen verzamelt voor het stortstation in Khilkhet, Dhaka. Foto: Sohel Ahmed

Stel je een dag voor waarop je plastic drinkt of kauwt. Laten we een gerecht overwegen: rundvleescurry met gebakken plastic. Klinkt heerlijk, niet? Je gaat er waarschijnlijk van uit dat ik gek ben geworden. Maar ik verzeker je, er wordt nu plastic geconsumeerd en ik verspreid geen leugens.

Een paar weken geleden ontdekten wetenschappers in Italië voor het eerst de aanwezigheid van microplastische deeltjes in moedermelk. Evenzo ontdekte een groep onderzoekers in Nederland eerder dit jaar in mei de aanwezigheid van microplastics in menselijk bloed. En ongeveer vier jaar geleden vond het Milieuagentschap Oostenrijk het voor het eerst in menselijke ontlasting, via een kleine studie waarbij deelnemers uit Europa, Japan en Rusland betrokken waren.

In al deze gevallen hebben de experts een alarmerende bewering gedaan dat we al plastic consumeren en dat het ons fysiek schaadt.

Vanaf het moment dat we ’s ochtends wakker worden tot we slapen, worden we omringd door plastic materialen – van eenvoudige tandenborstels tot onze mobiele telefoons, bijna alle producten die we dagelijks gebruiken, zijn op de een of andere manier verbonden met plastic materialen.

Volgens BTRC werden er in juli 2022 20,36 lakhs aan featurephones en smartphones geproduceerd in Bangladesh.

Het probleem is niet dat we plastic gebruiken, het probleem is wat we doen nadat het zijn doel heeft gediend.

Laten we nu eens kijken naar de cruciale rol die een toeleveringsketen speelt in de algemene bedrijfsfunctie. En die van een circulaire supply chain, in plaats van een lineaire aanpak, die kan zorgen voor een groene en duurzame toekomst omdat het zich vertaalt naar een effectieve manier van resource management.

Onlangs begon het belang van een circulaire toeleveringsketen aan kracht te winnen toen visionaire experts uit de industrie dit begonnen aan te pakken. Grote merken die in Bangladesh actief zijn, passen een concept toe dat bekend staat als de ‚circulaire economie‘.

In eenvoudige bewoordingen volgen we meestal een lineaire benadering van productie tot consumptie voor een bepaald product. Merken proberen een kringloop te creëren waarin een bepaald deel van de geproduceerde goederen na consumptie kan worden gerecycled en hergebruikt, waardoor het een circulair proces wordt.

In feite kan het proces afval verminderen, geld besparen, het milieu sparen en banen creëren, waardoor de wereld zowel economisch als ecologisch een betere plek wordt. En hier speelt het concept van een circulaire supply chain een ongekende rol.

Circular Supply Chain Management (CSCM) integreert het principe van de circulaire economie in supply chain management en biedt een innovatief en overtuigend perspectief op het gebied van de supply chain. CSCM krijgt nu meer aandacht als een superieur alternatief voor het traditionele lineaire supply chain-paradigma. Consumenten en fabrikanten erkennen dat hergebruik van gevaarlijke en schaarse hulpbronnen de meest effectieve methode van milieubescherming is.

En deze verschuiving van een lineaire naar een circulaire supply chain is de afgelopen jaren wereldwijd gaande. Deze lineaire keten was voldoende om bepaalde sectoren van de economie overeind te houden, maar de circulaire supply chain is kosteneffectiever. Het is een idee dat fabrikanten en retailers stimuleert om manieren te vinden om weggegooide materialen te hergebruiken.

Het circulaire supply chain-concept legt zwaar de nadruk op twee kernsegmenten: sourcing en verpakking. Bangladesh was een van de eerste landen die in 2002 een verbod op het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik afkondigde. Maar door een gebrek aan effectieve regelgeving en monitoring domineert het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik nog steeds.

Ongeveer 5.000 bedrijven in Bangladesh produceren een verscheidenheid aan plastic goederen om aan de lokale vraag te voldoen en bij te dragen aan de export. Meerdere bronnen geven aan dat het jaarlijkse afval van Dhaka (plastic en andere) in totaal ongeveer 1.825.000 ton bedraagt ​​(de dagelijkse hoeveelheid is 4.000-5.000 ton). Het World Economic Forum (WEF) verwacht dat de productie tegen 2040 kan zijn verdubbeld.

Foto: Sohel Ahmed

„>
Foto: Sohel Ahmed

Foto: Sohel Ahmed

Veel bedrijven onderzoeken nog steeds hoe ze logische fouten in hun inkoop, productie, transport en algehele toeleveringsketen kunnen implementeren om dit relatief nieuwe concept te implementeren. Vermeldenswaard is dat internationale regels en innovatieve milieumethoden de overgang van bedrijven naar een circulair supply chain-mechanisme versnellen.

De veranderaars

De Europese Commissie heeft een ambitieus „pakket voor de circulaire economie“ voor 2030 aangenomen. Het biedt verbeterde wetgevingsaanbevelingen met betrekking tot afvalbeheer om de overgang van Europa naar een circulaire economie te versnellen.

Het Circular Fashion Partnership (CFP), gevestigd in Zuid-Azië en Europa, omvat merken als Marks & Spencer, OVS, C&A en KMart Australia, naast verschillende kledingfabrikanten en recyclingbedrijven in Bangladesh. Ze staan ​​model voor andere ontwikkelingslanden zoals Vietnam en Indonesië in de kleding- en modesector.

De meeste supply chain professionals in Bangladesh werken in inkoopfuncties, wat een integrale functie is van supply chain management. Wereldwijde inkoopmanagers, die zich richten op een groen supply chain-mechanisme, streven er actief naar om de lengte van een supply chain te verkorten om de ecologische gevolgen te verminderen en de kosten te verlagen. Daarnaast vermindert een circulaire supply chain de afhankelijkheid van aanvoer van verschillende grondstoffen.

Onze toeleveringsketen staat meer dan ooit onder druk.

In de afgelopen 2,5 jaar hebben we verschillende verstoringen ondervonden als gevolg van de pandemie van het coronavirus, die werden verergerd door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Als gevolg hiervan is het belangrijker dan ooit om stabiliteit in elke fase van de supply chain te garanderen. Experts beweren dat stabiliteit tijdens de huidige crises kan worden gegarandeerd door de invoering van een circulair supply chain-mechanisme.

Ongeveer 80% van de exportinkomsten van Bangladesh wordt gegenereerd door de RMG-industrie. De kledingretailer, H&M, staat model voor de RMG-fabrikanten van het land.

H&M is de grootste RMG sourcing retailer voor Bangladesh. In 2019 kocht het voor ongeveer $ 3,5 miljard aan kledingproducten van zijn 235 kledingleveranciers in Bangladesh, wat meer dan 10% is van de totale kledingexport van Bangladesh.

Het bedrijf heeft de intentie uitgesproken om zijn activiteiten circulair te maken door afgedankte H&M-kleding in te zamelen en te recyclen tot nieuwe items. Ze hebben op verschillende locaties In-Store Collection Containers (ISCC) geplaatst, waardoor ze beschikbaar zijn voor consumenten om hun gebruikte kledingstukken te doneren.

H&M beweert dat meer dan 50% van de materialen die in zijn nieuwe kleding worden gebruikt nu ofwel gerecycled zijn of afkomstig zijn van duurzame bronnen. Ze zijn ook van plan om het cijfer tegen 2030 op te voeren tot 100%.

Een ander voorbeeld is Unilever Bangladesh, dat zich tot doel heeft gesteld om in 2025 100% herbruikbare, recyclebare en biologisch afbreekbare verpakkingen te realiseren.

Manieren vooruit

Om een ​​goede aanpassing aan de circulaire toeleveringsketen te garanderen, moeten bedrijven zich ertoe verbinden de manier waarop ze plastic produceren, consumeren en hergebruiken te hervormen. Het stellen van een langetermijndoel is dus het eerste en belangrijkste initiatief dat het management moet aanpakken.

Ten tweede is het essentieel om inzicht te krijgen in het gebruik van plastic door uw leveranciers en met hen samen te werken om het gebruik van plastic in gefabriceerde producten te verminderen. Het is een must om het gebruik van plastic materialen op elk niveau van uw toeleveringsketen te meten – van productie tot verpakking – om uw CO2-voetafdruk te bepalen. Dit omvat het monitoren van het plasticafvalbeleid van uw leveranciers en de huidige indicatoren voor het gebruik van plastic – essentieel om de voortgang bij het bereiken van het groene langetermijndoel te meten.

Regelgeving en beleid zullen een cruciale rol spelen als aanjagers van verstoringen. Bedrijven die in een vroeg stadium circulaire strategieën en bedrijfsmodellen implementeren, zullen een concurrentievoordeel hebben door samen te werken met overheden om de transformatie te versnellen. En daarvoor zijn overheidssteun en effectieve wetgeving (het bieden van financiële kansen, training, effectief belastingbeleid, verlaagde invoerrechten, etc.) essentieel voor de industrie om een ​​circulaire supply chain-opzet op te zetten.

Een goed ontwerp van een circulaire toeleveringsketen is nog in ontwikkeling en het ontsluiten van het volledige potentieel moet nog worden onderzocht. Maar terwijl we langzaam werken aan het verminderen van de wrijving bij het verkennen van de mogelijkheden van een circulair supply chain-proces, vergroten we de kansen op een duurzame toekomst.

Dit alles is om te herhalen, we moeten niet vergeten dat we nog steeds een plan B hebben om de planeet te redden, maar we hebben geen planeet B.


Schets: TBS

„>
Schets: TBS

Schets: TBS

Mohammad Ashraful Islam Khan is ook de mede-oprichter en voorzitter van The Supply Chain Street (een supply chain-magazine, uitgegeven door Alliance of Supply Chain Professionals in Bangladesh).

.

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert