Waarom keert Zweden klimaatrechtvaardigheid en vrouwenrechten de rug toe? | Visie

De meningen in dit artikel zijn die van de auteur en vertegenwoordigen op geen enkele manier het redactionele standpunt van Euronews.

Zweden is historisch gezien een land dat er prat op gaat een voortrekkersrol te spelen op het gebied van gendergelijkheid, klimaatrechtvaardigheid en internationale hulp. Het heeft het hoogste niveau van internationale hulp per hoofd van de bevolking ter wereld bijgedragen en het was het eerste land dat een feministisch buitenlands beleid voerde. Het land heeft altijd naar buiten gekeken en niet naar binnen. Tot nu.

De afgelopen jaren is de polarisatie onder de Zweedse bevolking toegenomen en is het politieke klimaat verhard. De verkiezing van een nieuwe regeringscoalitie bestaande uit verschillende partijen aan de rechterkant vorige maand versterkte het beeld dat er politieke winden waaien die het lokale boven het mondiale beschermen en dat gendergelijkheid veel lager op de agenda komt te staan.

Wat duidelijk is met deze nieuwe regering, is een grote deprioritering in zaken die de grootste zorg zouden moeten rechtvaardigen – meisjes- en vrouwenrechten, en klimaatrechtvaardigheid.

Het feministische buitenlands beleid van Zweden ontmantelen

Zweden was het eerste land ter wereld dat in 2014 een feministisch buitenlands beleid voerde. Het voorbeeld is gevolgd door verschillende andere landen, waaronder Spanje, Duitsland en Mexico.

Het feministische buitenlands beleid heeft er onder meer toe bijgedragen dat Zweden een leidende rol heeft gespeeld bij het versterken van de rol van vrouwen en meisjes in vredesprocessen en bij het aankaarten van moeilijke kwesties zoals het recht van vrouwen op abortus in internationale gesprekken. Hier in Zweden heeft het beleid meer middelen gericht op inspanningen voor gendergelijkheid en op lokale organisaties die strijden voor de rechten van vrouwen en meisjes in het Zuiden. Als lid van de Europese Unie was Zweden een leidende kracht bij de goedkeuring van het genderactieplan III in 2020 door de Raad, het equivalent op EU-niveau van een feministisch buitenlands beleid. Meer in het algemeen stonden gender- en vrouwenrechten centraal in hun prioriteiten op EU-niveau in termen van begroting en handel, en speelden ze een belangrijke rol bij de inspanningen voor gendermainstreaming in het hele EU-beleid.

Toen de nieuwe regering aantrad, kondigde de nieuw benoemde minister van Buitenlandse Zaken Tobias Billström aan dat het feministische buitenlands beleid zal worden geschrapt. Dit impliceert dat Zweden nu zijn eerste duidelijke politieke kader verliest om gendergelijkheid te verbeteren, niet alleen in dit land, maar ook in de rest van de wereld.

Minder aandacht voor het klimaat

Klimaatrampen verwoesten de levens en het levensonderhoud van miljoenen mensen over de hele wereld en we hebben onze regeringen dringend nodig om nu in te grijpen.

Ondanks de urgentie en de ernstige gevolgen heeft de nieuwe regering er voor het eerst in 35 jaar voor gekozen om sluit het ministerie van Milieu en plaats het in plaats daarvan onder het ministerie van Industrie, wat sterk aangeeft hoe het klimaatprobleem wordt gedeprioriteerd.

Nu we volgende maand de VN-klimaattop COP27 naderen, is dit een beschamende stap achteruit in het tonen van de toewijding van ons land aan mensen, vooral vrouwen en meisjes, in het Zuiden die in de frontlinie van de klimaatcrisis staan ​​en het hardst worden getroffen door steeds meer frequente en ernstige klimaatrampen ondanks het minste doen om ze te veroorzaken. Terwijl het Europees Parlement zojuist heeft gestemd voor extra financiële middelen voor verlies en schade, is de Raad, bestaande uit de lidstaten, tot nu toe terughoudend geweest en zal de regeringswisseling in Zweden niet bijdragen aan de opbouw van een progressieve meerderheid op EU-niveau.

Gereduceerd hulpbudget

Zweden is altijd een voorloper geweest in zijn begroting voor buitenlandse hulp en heeft zich ertoe verbonden het cijfer boven de 1% te houden. De komst van de nieuwe regering zal echter leiden tot een daling van de hoeveelheid internationale hulp die zij verleent. Volgens de overeenkomst zal de steun gedurende drie jaar worden bevroren op 56 miljard SEK (5 miljard euro). Dit betekent een daling van SEK 1,4 miljard (€ 0,12 miljard) vergeleken met een jaar geleden. De Zweedse hulp komt dan uit op 0,885 % van het BNI in 2023 (en zelfs nog minder in de twee volgende jaren). Dit is verwoestend nieuws, aangezien hulp zo’n cruciale rol speelt in het werk voor meisjes- en vrouwenrechten in het Zuiden.

Gevaarlijke gevolgen

Al deze prioriteiten dreigen verstrekkende en ernstige gevolgen te hebben, zowel in Zweden als wereldwijd.

De stem van Zweden voor wereldwijde gelijkheid is, ongeacht de politieke invloed, lange tijd een van de sterkste ter wereld geweest. Met de nieuwe politieke agenda bestaat echter het risico dat de rol van Zweden als progressieve natie die strijdt voor klimaatrechtvaardigheid, gendergelijkheid en wereldwijde solidariteit in de komende vier jaar kan veranderen. Voor vrouwen en meisjes in het Zuiden die vechten voor hun overleving in de nasleep van klimaatverandering, armoede en conflicten, is de keuze van Zweden misschien wel een van de ergste die kan gebeuren.

Dit stuk is mede geschreven door Jennifer Vidmo Secretaris-Generaal ActionAid International Sweden en Javier Garcia de la Oliva, Head of Country Engagement and Transformation bij ActionAid International.

.

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert